<![CDATA[חטיבת אלון כפר סבא]]>Sat, 20 Jul 2019 21:30:40 +0300Sat, 20 Jul 2019 21:30:40 +0300http://www.alon.ms.ksedu.co.il/1800<![CDATA[פעילות סיום שנה כיתתית - ז'3]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2241653AR_2241653Sun, 30 Jun 2019 07:30:28 +0300<![CDATA[הסרטונים של מסיבת סיום מחזור ל"ד עלו לאתר!!!]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2240085AR_2240085Thu, 20 Jun 2019 14:59:41 +0300<![CDATA[רשימת ספרי לימוד לשנת הלימודים תש"פ]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2240067AR_2240067Thu, 20 Jun 2019 13:58:29 +0300<![CDATA[פעילות סל-גול בפני שכבות ז' ו ח']]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2240056AR_2240056Thu, 20 Jun 2019 13:30:46 +0300<![CDATA[מסע החירות - כיתות ז'2, ז'3 וז'7]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2240055AR_2240055Thu, 20 Jun 2019 13:30:17 +0300<![CDATA[עבודות קיץ בהיסטוריה למסיימי כיתות ז' ומסיימי כיתה ח']]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2239935AR_2239935Wed, 19 Jun 2019 16:43:25 +0300<![CDATA[טפסי רישום ופרטים נוספים לתלמידים אשר ילמדו בכיתה ז' בשנה הבאה שנת תש"פ]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2239929AR_2239929Wed, 19 Jun 2019 15:57:55 +0300<![CDATA[עבודות קיץ במתמטיקה תלמידי שכבת כיתות ח' העולים לט']]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2239273AR_2239273Sun, 16 Jun 2019 15:34:05 +0300<![CDATA[עבודות קיץ במתמטיקה - תלמידי שכבת כיתות ז' העולים ל ח'.]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2239266AR_2239266Sun, 16 Jun 2019 14:43:43 +0300<![CDATA[ערב שורשים]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2236962AR_2236962Tue, 04 Jun 2019 08:54:49 +0300<![CDATA[אישור השתתפות ביום המקוון 2.6.2019]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2235341AR_2235341Wed, 29 May 2019 16:44:17 +0300<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2233413AR_2233413Wed, 22 May 2019 07:44:19 +0300<![CDATA[טקס יום הזיכרון]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2229882AR_2229882Sun, 12 May 2019 11:40:12 +0300<![CDATA[טיול שנתי ז'7]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2229722AR_2229722Sun, 12 May 2019 08:38:53 +0300<![CDATA[טקס רותם שני]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2229697AR_2229697Sun, 12 May 2019 08:07:09 +0300<![CDATA[אימון גיבורים לזכר גיא אלגרנטי]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2228584AR_2228584Tue, 07 May 2019 08:48:58 +0300<![CDATA[טקס יום השואה]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2228075AR_2228075Sun, 05 May 2019 17:39:03 +0300<![CDATA[שיעור ליום הזיכרון לחללי צהל]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2228073AR_2228073Sun, 05 May 2019 17:34:56 +0300<![CDATA[זיכרון בסלון]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2226753AR_2226753Thu, 02 May 2019 14:33:02 +0300<![CDATA[פעילות דו קיום ערבים יהודים בערב ז'3]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2225296AR_2225296Sun, 28 Apr 2019 11:26:41 +0300<![CDATA[מערך שיעור ליום השואה - סירות הנייר]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2224895AR_2224895Thu, 25 Apr 2019 11:17:05 +0300<![CDATA[נר זוכרים - פעילות טרום יום השואה]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2224892AR_2224892Thu, 25 Apr 2019 11:14:44 +0300<![CDATA[שיעור הכנה למסע - חירות ואחריות]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2224887AR_2224887Thu, 25 Apr 2019 10:34:35 +0300<![CDATA[תחרות ארצית בצרפתית - האופה הצעיר]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2223124AR_2223124Wed, 10 Apr 2019 12:02:45 +0300<![CDATA[שכבת ט' בוחרת לבחירות לכנסת ה-21]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2223122AR_2223122Wed, 10 Apr 2019 11:59:53 +0300<![CDATA[הפנינג צדק חברתי שכבת ט']]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2222371AR_2222371Mon, 08 Apr 2019 07:40:03 +0300<![CDATA[הצגה "ההבטחה"]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2221330AR_2221330Thu, 04 Apr 2019 15:30:34 +0300<![CDATA[יום המעשים הטובים - העושה מעשה טוב יהיה לו טוב]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2221105AR_2221105Thu, 04 Apr 2019 08:15:14 +0300<![CDATA[פאנל בחירות לכנסת ה-21]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2220317AR_2220317Tue, 02 Apr 2019 08:57:14 +0300<![CDATA[פרויקט פרפרים בספרייה]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2220303AR_2220303Tue, 02 Apr 2019 08:01:17 +0300<![CDATA[פורים (תלמידים)]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2219437AR_2219437Sun, 31 Mar 2019 08:27:34 +0300<![CDATA[תרגיל, תרגיל, תרגיל 14.3.2019 היום מתקיים תרגיל למידה מרחוק בחירום ]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2213582AR_2213582Thu, 14 Mar 2019 02:27:46 +0200<![CDATA[פנים אל מול פנים]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2212392AR_2212392Wed, 13 Mar 2019 11:16:07 +0200<![CDATA[מפגש שלישי ערבים-יהודים]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2210933AR_2210933Tue, 12 Mar 2019 11:59:55 +0200<![CDATA[ תלמידי כיתות ט' השתתפו במסגרת שיעורי היסטוריה במחקר מטעם אוניברסיטת חיפה]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2206838AR_2206838Sun, 10 Mar 2019 08:47:36 +0200<![CDATA[פני שבת נקבלה ז'3]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2206781AR_2206781Sun, 10 Mar 2019 08:12:30 +0200<![CDATA[שבוע אורח חיים בריא]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2206779AR_2206779Sun, 10 Mar 2019 08:10:26 +0200<![CDATA[סיור בשמורת פולג ח׳3]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2204460AR_2204460Thu, 07 Mar 2019 11:03:11 +0200<![CDATA[פני שבת נקבלה ז'2]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2200065AR_2200065Sun, 03 Mar 2019 09:20:58 +0200<![CDATA[פני שבת נקבלה]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2200063AR_2200063Sun, 03 Mar 2019 09:19:37 +0200<![CDATA[סיור לפולג ח'1]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2194009AR_2194009Thu, 21 Feb 2019 09:05:01 +0200<![CDATA[כדורגל ט'1 נגד ט'5]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2193098AR_2193098Tue, 19 Feb 2019 11:39:07 +0200<![CDATA[אמירים שכבת ט' מלמדים את שכבת ז' את יחידת הטרפז]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2193054AR_2193054Tue, 19 Feb 2019 10:46:47 +0200<![CDATA[טיול שנתי ז'3]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2193044AR_2193044Tue, 19 Feb 2019 10:41:57 +0200<![CDATA[טיול שנתי ז'2]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2190403AR_2190403Wed, 13 Feb 2019 11:16:58 +0200<![CDATA[טיול שנתי שכבת ז']]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2188758AR_2188758Sun, 10 Feb 2019 09:48:59 +0200<![CDATA[טיול שנתי - שכבת כיתות ז' - שינוי תאריך יציאה]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2185500AR_2185500Sun, 03 Feb 2019 14:40:56 +0200<![CDATA[תחרות הרובוטיקה]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2185449AR_2185449Sun, 03 Feb 2019 13:18:57 +0200<![CDATA[שבוע הגלישה הבטוחה ברשת]]>http://www.alon.ms.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2183371AR_2183371Wed, 30 Jan 2019 08:59:06 +0200