יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
דף הבית מרחבי שכבות מקצועות לימוד מנהיגות צעירה חדר מורים יצירת קשר
 
 
 
 
 

הסיפור של אלון הספור של אלון מתאר את ייחודה של החטיבה, שעבורנו היא בית. בית זה מושתת על שלושה שערי זהות- שהם שלושת החלקים המרכיבים את זהות האדם. חשיפת התלמיד לכל שער במגוון דרכים ותכנים, מאפשרת לו לגבש את מכלול ערכיו מן הערכים המהווים אבני דרך בדרכנו החינוכית. שער ראשון – אדם – עולם ומלואו שער זה מתבסס על האמונה כי האדם הוא עולם ומלואו – יקר ערך, ייחודי, עולם מלא ושלם. כאדם יש לו חלק בקיומה של משפחת האדם ועליו לראות את חלקו ואחריותו בהבנת ההיסטוריה של האנושות ובאחריותו לכווני התפתחותה. שער שני – קשר עולמות בדיאלוג היקום הוא עולם הבנוי מריבוי עולמות – מבני אדם והקשרים האנושיים ביניהם. שער זה מתבסס על אמונה, כי האדם חי בקהילה. בהגדרתו את ייחודו ומהותו העצמית הוא בוחר לחיות בחברה, המאפשרת לו כפרט לבוא לידי ביטוי. כחבר בקהילה ושותף בחברה עליו לפתח מיומנויות ודרכים להבנות קשרים עם קהילות וחברות שונות ממנו, המעשירות את עולמו ומוסיפות עליו. שער שלישי – דרך עם וארץ שער זה מתבסס על מאפייניו ויעדיו המיוחדים של העם היהודי בארץ ישראל, ההיסטוריה שלו, תרבותו, שפתו, אמונות וקשריו המיוחדים לארץ. כמו כן חושף השער את העיסוק בשאלת זהותה של מדינת ישראל היהודית – דמוקרטית המתפתחת ובאחריותם של תלמידי חטיבת אלון, אזרחי העתיד, לעיצוב דמותה. הכניסה לבית בנויה משערים. אולם אין חלק עומד בפני עצמו, אין שער שערכיו אינם נושקים לערכי השערים האחרים. תלותם זה בזה מאפשרת הגדרת הבניין בשלמותו.